Bio certifikace a kontrola

Aby bylo zaručeno spolehlivé rozpoznání ekologických potravin, je přesně stanoven způsob jejich označování. Každá potravina na českém trhu, která je uváděna slovy bio, eko či organic, musí nést na obalu řadu informací:

evropské logo;
kód kontrolní organizace;
informaci o původu surovin, z nichž se skládá;
v případě, že byla potravina vyprodukována v ČR, musí nést také české národní logo tzv. biozebru.

Všechny subjekty, které uvádějí biopotraviny na trh, musí být kontrolovány a registrovány. Každého ekologického producenta či obchodníka, který je oprávněn uvádět biopotraviny na český trh a který je registrován v ČR, si lze ověřit v Registru ekologických podnikatelů.

Nás kontroluje společnost ABCert.

Abcert logo

 

Platný certifikát si můžete stáhnout zde - Certifikát BIO