Co jsou biopotraviny

Biopotravina je produkt vyprodukovaný v souladu s požadavky platné legislativy pro ekologickou produkci.

Biopotraviny obecně patří mezi produkty vysoké kvalitativní úrovně a ve srovnání s konvenčními výrobky stejné kvality není jejich cena často o mnoho vyšší. Obvykle je vyšší cena logickým důsledkem mnohem vyšší pracnosti a nákladnosti výroby

Biopotraviny, díky celému kontrolovanému systému ekologické produkce, nesmějí obsahovat rezidua agrochemických látek -umělých hnojiv a pesticidů, léčiv apod. Dále nesmějí obsahovat geneticky modifikované (GMO) suroviny a nesmějí být ošetřovány ionizujícím zářením.

V neposlední řadě je třeba vědět, že spotřebou biopotravin je podporováno k přírodě velmi šetrné ekologické zemědělství.

Aby bylo zaručeno spolehlivé rozpoznání ekologických potravin, je přesně stanoven způsob jejich označování. Každá potravina na českém trhu, která je uváděna slovy bio, eko či organic, musí nést na obalu řadu informací:

evropské logo;
kód kontrolní organizace;
informaci o původu surovin, z nichž se skládá;
v případě, že byla potravina vyprodukována v ČR, musí nést také české národní logo tzv. biozebru.

Všechny subjekty, které uvádějí biopotraviny na trh, musí být kontrolovány a registrovány.

Každého ekologického producenta či obchodníka, který je oprávněn uvádět biopotraviny na český trh a který je registrován v ČR, si lze ověřit v Registru ekologických podnikatelů.

Veškeré produkty, které najdete v našem obchodě, jsou certifikované biopotraviny dle platných norem a zákonů ČR a EU. Přejeme vám příjemný nákup s jistotou BIO.